Många använder orden självförtroende och självkänsla som om de vore synonymer. Så är det inte. Självförtroende och självkänsla betyder inte samma sak. Självförtroende är en del av självkänsla.  Självkänsla är en större kategori med många underkategorier, av vilka självförtroende är en.
Att ha självförtroende betyder att du tror på din egen förmåga att göra saker. Du kan ha starkt självförtroende i vissa områden samtidigt som du har sämre självförtroende i andra. Du kan till exempel känna att du är bra på ditt jobb, men att du inte är bra på att laga mat.
Hur starkt självförtroende du har påverkar hur bra du klarar av att göra vad det nu är du försöker göra. En person som är säker på att hon kommer att klara sig på en intervju har betydligt större chanser än en person som inte tror det. Självförtroende påverkar med andra ord ditt liv på ett väldigt praktiskt sätt.
Självkänsla å andra sidan hänvisar till din känsla av personligt värde. Med självkänsla menas hur värdefull du känner dig som person oavsett vad du åstadkommer eller presterar. Det är din attityd mot dig själv som den personen som du anser dig vara. Din självkänsla är summan du får när du lägger ihop din uppfattning om hur väl du presterar (dvs, ditt självförtroende), dina känslor du har och hur du analyserar dem, hur andra behandlar dig, vilka händelser du går igenom genom ditt liv, hur du upplever din egen kropp osv. Självkänsla är därför en mycket större kategori än själv.
Det är därför inte så märkvärdigt att självkänsla har större konsekvenser än vad självförtroende har. Självkänsla påverkar dina förhållanden med andra människor, vilka sorters människor du drar till dig in i ditt liv, din mentala hälsa, din fysiska hälsa, och mycket, mycket mer. Självkänsla påverkar faktiskt ALLT! Om det finns något som du vill ändra i ditt liv, hur specifikt det än är, så är första steget att öka din självkänsla. Din självkänsla kan höjas som en bieffekt av att du förbättrar något annat, eller du kan jobba på att öka den på ett mera direkt sätt.

Share Your Thought