Det är härligt att få beröm. Vi växer en decimeter längre och vi liksom flyger fram. Att få kritik kan däremot vara riktigt smärtsamt, speciellt om den kommer från någon som betyder mycket för oss eller om kritiken handlar om något område som är väldigt viktigt för oss.
Tänk dig att du älskar att måla. När du visar din partner din senaste målning så säger han/hon att den är ful. Hur reagerar du?
Många människor reagerar genom att gå i försvarsläge. De fäller alla taggarna utåt och försöker attackera tillbaka eller försvara sig själva genom att motbevisa kritiken. Andra säger ingenting men bär ilska inombords resten av dagen. Det finns också de som blir väldigt sårbara och börjar tvivla på sina egna färdigheter i många områden, även i sådant som kritiken de fick inte alls har något att göra med. Hur du reagerar beror på vad det är för behov i dig som är under hot. Är det ditt behov av att känna dig kompetent? Är det en rädsla för att inte bli omtyckt?
Varför ger människor varandra kritik? Jag tror att det finns två huvudsakliga anledningar: antingen så har den som yttrar kritiken haft en dålig dag eller också så tror de att du har potential att bli bättre. Om din partner säger att din målning är ful så kan det därför betyda två olika saker. Antingen så hade han/hon en hemsk dag på jobbet, och i så fall är det ju ingen mening med att ta åt sig eftersom negativiteten kommer från din partner, inte från din målning. Eller så kan det vara så att din partner tycker att du är en så fantastisk målare att du skulle kunna skapa en mycket bättre målning än den du har just gjort. Om så är fallet så är kritiken ett utmärkt tillfälle för dig att utveckla dig själv! Grattis, du har nu fått ett tillfälle att bli ännu bättre!
Prova det här: Nästa gång någon ger dig en kritisk kommentar, försök att fundera ut ifall anledningen bakom kritiken skulle kunna vara något av de här två alternativen. När du vet vad anledningen är, bestäm dig
för vilket sätt som skulle vara bra för dig att reagera på. Vilken respons skulle leda till minst smärta (för både dig själv och den andra) och samtidigt maximera din möjlighet att utvecklas?

Share Your Thought