Emotionell intelligence (EQ) handlar om att veta vad du känner när du känner det. Med andra ord handlar det helt enkelt om att ha koll på sina känslor. Om du har hög emotionell intelligens är du väl medveten om hur du känner dig varje stund och du vet antagligen också varför du känner som du gör och vad du behöver göra för att ändra på dina känslor. Emotionell intelligens gör dig därför också mera medveten om dina personliga behov och du blir bättre på att ta hand om dig själv.

Det går inte att ha hög emotionell intelligens utan att samtidigt ha hög självmedvetenhet. Om ditt EQ är högt känner du alltså dig själv väl. Det är lättare att utveckla din självkänsla (skapa ett bra förhållande med dig själv) när du känner dig själv väl. Hur kan du acceptera och älska något du inte vet vad det är? Emotionell intelligens och självkänsla går därför hand i hand. När du utvecklar din emotionella intelligens lär du dig att förstå dig själv bättre, acceptera dig själv (inklusive alla dina känslor), tillfredställa dina personliga behov och värdesätta dig själv. Allt blir lättare när du förbättrar relationen till dig själv.

Emotionell intelligens handlar inte enbart om att förstå sig på sig själv, utan också om att förstå hur andra människor känner. Med högt EQ kan du gå in i ett rum och känna av atmosfären hur de andra människorna i rummet känner sig i just det tillfället. Du kan förstå andras behov vilket gör det lättare att handskas med alla olika sorters människor eftersom du vet vad du ska ge dem för att må bra. Vi har alla ett socialt behov och om desto lättare vi har för att skapa bra relationer och därmed uppfylla vårt behov desto bättre mår vi personligen.

Share Your Thought